Tipy a Triky

Toto je stránka o fantasy ale najdete tu i pár tipů na moji oblíbenou hru,gothic 1-

Moje kniha,druhá kapitola

Kapitola 2. útěk a zkáza

Tar se zakousl do chleba.Se smaženým prasetem z jejich skrýše se to nedalo srovnat ale tenhle chleba nechutnal ani jako normální,Tar si občas myslel že má v puse popel.Voda také páchnula po bažině a při prvním ochutnání ji vylil.Po chvíli přemýšlení o útěku se začal nudit a jeho pohled se znovu stočil na staříka vedle.“Kdo je ten čaroděj?“zeptal se ho Tar.Stařík si povzdechl.“Tohle je sám Ryen druhý zvaný také Nesmrtelný.“řekl a nevšímal si Tarova vyděšeného výkřiku.“Sídlí ve své pevnosti Myrranu,tady je pouze jedno z míst kde si vytváří nemrtvé strážce a vojáky.“pokračoval.“A..kdy se z nás stanou ti...vojáci?“zeptal se Tar už ne tak ohromeně,strachu už měl dneska dost.“Až dost vyhladovíme,proto tohle nechutné jídlo.“.Stařík popadl svůj tác a mrštil s ním o stěnu.

Nedělej rámus,dědo!“ozval se zeshora Jewden a výhružně mu zachřestily kosti.Tar se zahleděl do zdi a pokoušel se nevnímat zápach Jewdenova dechu který se rozšířil po celé

místnosti jakmile otevřel pusu(tedy.....rozevřel čelisti).Po chvíli usnul i přes naprosto šílené okolnosti.


Probudilo ho škubnutí,to ho Jewden vytáhl z klece.Tar si protřel oči a odstrčil kostlivcovu ruku stranou.“Jdeme vás změnit na vojáky.“řekl nemrtvý a skřehotavě se zasmál.Mávl

rukou na dva kostlivce stojící u zdi,kteří vypadali jako spící. V jejich očích se objevil červený záblesk a oba vykročili a popadli Tara za ramena.Za ním Jewden udělal to samé se staříkem a zbylými chlapci.Všichni jejich věznitelé šli pomalu do předsíně a odtamtud dveřmi k malému lávovému jezírku uprostřed místnosti páchnoucí sírou a spáleným masem.Jewden šel dál a poklekl těsně před jezírkem.“Mistře,zde jsou další zajatci.“řekl a Tar v jeho hlase poprvé za celou dobu ucítil strach.Najednou se z lávy pomalu vynořila hlava kostlivce,následována zbytkem těla oděným v potrhaném temně rudém rouchu.Na

zádech měl netvor připoutaný černý meč posázený rubíny.“Podej mi můj lektvar, učedníku.“řekl kostlivec.Jewden odešel ke stolku v rohu místnosti a vzal z něj malou láhvičku potaženou kůží,kterou vzápětí podal svému mistrovi.Jeho pozornost se konečně upřela na vězně.“Jsem Argen,bývalý bratr čaroděje Ryena a Jewdenův mistr.Jewdena jste doufám poznali,že?“Argen se uchechtl a vyšel na okraj jezírka.Tar zpozorněl když jeden z kostlivců kteří ho drželi uvolnil stisk aby se poklonil.Využil toho a vytáhl mu meč z pochvy a ve stejném okamžiku usekl druhému netvorovi hlavu.Ostatní kostlivci se k němu okamžitě rozběhli.Tar se skrčil pod jedním úderem a vzal meč i druhému kostlivci.Rozsekl útočníka vejpůl a mečhodil jednomu z chlapců který se také pustil do boje.Kolem ucha Tarovi zasvištělo bojové kladivo a jeho meč měl co dělat aby vykryl rány nepřítele.Prosekl soupeři žebra a rozhlédl se.S lítostí uviděl jak Jewdenův meč konči v hrudi jednoho mládence.Argen se konečně zapojil do boje a rozdrtil odpor ostatních hochů.Několik kostlivců vběhlo do místnosti a obklíčilo Tara se staříkem.Tar si všiml magické hole na poličce za nimi.Argen se hlasitě zasmál:“Jen blázen si může myslet že mi unikne.Vy JSTE blázni.“.Tar uchopil hůl a namířil ji na Argena.“Dej mi to!“Vykřikl stařík a vytrhl mu hůl z ruky až překvapivou silou.“Co..?“nechápal Tar ale vtom ho stařík chytil za ruku a on se začal propadat do temnot...

Otevřel oči.“Nejsem mrtvý.“podivil se v duchu.“Ne,to nejsi.“řekl někdo.Tar se otočil a uviděl kohosi kdo vypadal jako onen stařík,akorát oděný do modrého hávu se zlátým opaskem.V ruce měl dotyčný hůl z té chaty v bažinách.“Čte mi myšlenky?“pomyslel si.

Pardon nechtěl jsem.“omluvil se neznámý a pomohl Tarovi na nohy.“Kdo jste?“zeptal se

Tar udiveně.“Jsem ten kdo tě zachránil z bažin,Mág Gyr dvanáctý.“Vy jste Mág?“stařík

ho čím dál víc udivoval.“Ano a tady jsi v mém sídle.“Tar začal konečně vnímat okolí.Stál v komnatě plné malých knihovniček.Uprostřed byl sloup a na něm smaragd velký jako dvě pěsti a dokonale kulatý.Tar šel k němu blíž.Na jeho povrchu se začaly míhat barvy které nakonec stvořily obraz Argena stojícího na vrcholku Urrag s vytaseným mečem.

Ze špičky zbraně začala tryskat červená energie a kolem něj se začali objevovat kostlivci

Pod velením Jewdena se rozběhli do Azienu.“Ne!“vykřikl Tar a upadl na zem.Po chvilce se zvedl a pohlédl na mága.“Proč?Proč.......?“.“Asi bych ti to měl vyjasnit.“řekl Gyr pomalu.“To ano!“řekl Tar a hlas se mu zlomil.Cítil jak leží na zemi a oči má zalité slzami.

 
Doufám že se vám tu líbí.