Tipy a Triky

Toto je stránka o fantasy ale najdete tu i pár tipů na moji oblíbenou hru,gothic 1-

Moje kniha,první kapitola

Kapitola 1. Hloupá sázka

Tar byl sirotek z horské vesnice Azien.Zrovna šel kolem vrcholku Urrag za svým domem.Cestou minul starou jeskyni a pomalu se začal škrábat vzhůru po nedaleké skále.Trvalo mu celkem dlouho než uviděl chatrč stojící na vrcholu.“Proč si staví dům tak vysoko?“zeptal se sám sebe.Neuvažoval nad tím dlouho a zaklepal na dveře chatky.Přivítal ho několikanásobný pozdrav.Uvnitř seděla okolo kulatého stolu naloženého jídlem skupina rozjařených hochů.Jeden z nich mu okamžitě hodil láhev

zázvorového piva.Tar ji chytil a zhluboka se napil.“Ahoj příteli.“ozval se jeho věrný kamarád Tim zpoza stolu.Tar se posadil vedle Tima a zahrál si s ostatními kostky,moc

se mu ale nedařilo.Prohrál skoro deset zlatých.Pak Awen,nejstarší z hochů navrhl sázku:

O co že se neodvážíte do Hvozdu temnot?“navrhl.“To už tu bylo.“odfrkl si Ballor a odhodil svou láhev do kouta.“Myslím do SRDCE hvozdu a ne na okraj,hlupáku“řekl Awen a hodil po Ballorovi kostí.Všichni ostatní zůstali ohromeně stát.“To myslíš vážně?

zeptal se Tar udiveně.“Sázím padesát zlatých.“řekl Awen jako by to byla naprosto běžná věc.Doprostřed stolu přistál měšec a peníze v něm lákavě zacinkaly čekajíce na nového majitele.Ballor tasil nůž posázený drahokamy a prohlásil:“Přijímám sázku.“


K odvážnému(nebo pošetilému)Ballorovi se spolu s Tarem a Timem připojili další dva chlapci.“Peníze si rozdělíme.“prohlásil Ballor.“Jak ale Awen pozná že jsme byli až v srdci hvozdu?“zeptal se jeden z chlapců.“Donesu mu ukázat Kyrythiánský květ.“.Všechno veselí náhle pohaslo,chlapci upustili své láhve a podívali se na Ballora jako na pitomce.

Kyrythiánský květ byla vzácná rostlina rostoucí údajně pouze v srdci tohoto hvozdu.

No tak Ballore..“snažil se mu domluvit Tim ale Ballor ho neposlouchal.“Všechny ty řeči o hvozdu jsou lži a klamy.Já ty bludy už nehodlám dál poslouchat!Jdu tam!“řekl Ballor.

Ti starší jsou tak blázniví.“zašeptal Tarovi Tim.Tar odpověděl:“..a tenhle je toho

důkazem.“.Po chvíli Tim řekl :“Půjdeme s ním a při prvním nebezpečí ho tam necháme o samotě.“.Jeho přítel se spiklenecky zachechtal a honem to šel říct ostatním.Podle toho co slyšel všichni nadšeně souhlasili.


Ještě před západem slunce se parta(se značně větším počtem členů) vydala na okraj skal a všichni po jednom začali slézat.Prošli labyrintem kořenů malého lesíku a dorazili až na

skalku odkud byl výhled na Hvozd temnot.Všichni se vystrašeně zastavili,pouze Ballor si

znuděně odplivl“A tohohle vy se bojíte?“zeptal se a začal slézat.Všichni ho následovali ale nevypadali zrovna vesele.Před hvozdem se na vteřinu zastavil i Ballor,pak ale vytasil a

šel dál.V lese každý co chvíli zakopával o kameny ale ten zvuk dával Tarovi jistotu že

ostatní jsou tu s ním.Ballor vypadal stále klidný,všichni ale pochybovali že se tak cítí doopravdy.S tím, jak se blížili k centru hvozdu narůstal i strach ve skupině.I Ballor už

dával nájevo známky neklidu,ten ale zmizel když zahlédl na okraji cesty několik

Kyrythiánských květů.Rozběhl se k nim když vtom se ozval neznámý hlas:“NE!Mého

kvítí se nikdo nedotkne!“Všichni včetně Ballora se začali zmateně rozhlížet kolem.Za nimi stál čaroděj v černém hávu.V jedné ruce držel hůl zdobenou rubíny,v druhé kostěnou dýku.Tu v okamžiku hodil po Ballorovi a probodl mu srdce.Několik dalších hochů vzalo nohy na ramena ale vzápětí je dostihl blesk z čarodějovy hole.“Co tady děláte vy odporní špinaví....“nestihl větu doříct protože proti němu Tim hodil nožem.

Nůž se znenadání ve vzduchu obrátil proti jeho majiteli.Tim vyjekl strachy a zachytil nůž

ve vzduchu.“Poradím ti...“řekl čaroděj“..příště to nezkoušej“.Z jeho hole vylétl červený papsek a trefil hrudník Tarova přítele.Timovo tělo se proměnilo v prach.“Vy budete skvělé přírůstky mezi stráže.“poznamenal jejich nepřítel a mávl holí.Neviditelné provazy

omotaly těla všech zbylých hochů a vlekla je za čarodějem.“..a podle Ballora jsou to lži.“

zašeptal někdo hořce.Po chvíli si Tar všiml že čaroděj nechodí,nýbrž se vznáší několik

palců nad zemí.Po všech zázracích co jejich věznitel už provedl ho to ale moc nepřekvapilo, spíš by čekal že si přičaruje křídla a poletí.Neviditelné provazy nešly přeříznout ani přetrhnout a tak se museli nechat táhnout.Přestože čaroděj táhnul skupinu hochů už několik minut,nejevil žádné známky únavy.Vypadalo to jako že provazy jsou živé a jdou poslušně za svým pánem.Konečně došli k malé chatě na ostrůvku v bažinách.Cesta k němu byla lemována kostmi a z bažin vanul odporný zápach ze kterého se Tarovi chtělo zvracet(nebyl jediný..).To že ho provazy příšerně dřely

do rukou jenom dotvářelo hroznou atmosféru hvozdu.A jakoby toho nebylo dost,před chatou stáli dva kostlivci a s mečem v ruce hlídkovali.“Tak tohle jsou ty stráže.“pípl jeden z ostatních.“Ano.“řekl jejich mučitel chladně.Došli ke dveřím domu.“Přejete si, pane?“zeptal se jeden z nemrtvých.“Odejdi s nimi do vězení Jewdene.“řekl čaroděj a mávnutím hole otevřel dveře.Kostlivec chytil zdánlivě neviditelné provazy a vlekl Tara s ostatními po malé předsíni.“A co vy,pane?“řekla druhá kostra.“Vrátím se do Myrranu.“odvětil čaroděj a se zasyčením se vypařil.Jewden prošel do hlavního sálu který byl spíše obří vězení.V podlaze byly zamřížované díry a v některých byli strašně vyhladovělí a zubožení lidé s kůží bílou jako křída.Kostlivec se na ubožáky ani neohlédl a došel ke krajní cele.Zpod tlustého železného brnění vytáhl svazek rezavých klíčů které vypadaly že se každou chvíli rozpadnou a celu odemknul.Tar najednou ucítil jak ho kostěná ruka praštila do zad a on spadl po hlavě do vězení.


Jakmile se Tar probral z bezvědomí, celu si prohlédl.Na stěně za ním byla přibitá lucerna která celou místnost osvěcovala,v rohu byl natažen kus látky jako lůžko a před ním byl položen tác s chlebem a vodou.Ve stěně vedle něj byl otvor kterým mohl viděl do vedlejší cely.Byl tam jakýsi zmrzačený stařík.“Co tě sem přivedlo milý chlapče?“zeptal se.“No...“pousmál se Tar“..hloupá sázka.“.

 
Doufám že se vám tu líbí.